| English 新澳门葡京官方网站
国际贸易

      


       

       中国中服正在做精做专的基础上,统筹多元化生长,处置纺织原材料、木料、皮革、杂粮、芝麻、食物、酒品、鱼粉等产物的入口业务,以有竞争力的价钱正在国内市场遭到普遍接待。